Uczestnicy dowiedzą się jak używać narzędzi coachongowych i innych do pracy z klientem w szczególności w obszarze zawodowym. Szczegóły...